PSI324 Aileye Yönelik Yaklaşımlar-IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI324
Ders İsmi: Aileye Yönelik Yaklaşımlar-II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi EVİN AYDIN YÖNTEM
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dr.Öğr.Üyesi EVİN AYDIN YÖNTEM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, disiplinler arası bir çalışmayı içermektedir. Ders dahilindeki konular temelde psikolojik yaklaşımlar içerisinde değerlendirilmekle beraber sosyoloji, psikanaliz ve feminist literatür de tartışmalara dahil edilecektir.

Derste hem teorik altyapıyı oluşturacak konular sunulacak hem de toplumsal ve bireysel meselelerin aile psikolojisi çerçevesinde ele alınış biçimleri tartışılacaktır. Değişen aile ilişkileri, farklı aile yapılanmaları, aile bağlantılı sosyal roller ve aile merkezli sorunlar tartışılacaktır.

Ders haftada üç saat teori ve tartışma bölümünden oluşacaktır. Öğrencilerin ders dâhilinde ödev çalışması olarak bir medya analizi yapmaları ve literatürde son beş yıl içerisinde yayınlanmış İngilizce bir makaleyi çevirerek arkadaşlarına sunmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, disiplinler arası bir çalışmayı içermektedir. Ders dahilindeki konular temelde psikolojik yaklaşımlar içerisinde değerlendirilmekle beraber sosyoloji, psikanaliz ve feminist literatür de tartışmalara dahil edilecektir.

Derste hem teorik altyapıyı oluşturacak konular sunulacak hem de toplumsal ve bireysel meselelerin aile psikolojisi çerçevesinde ele alınış biçimleri tartışılacaktır. Değişen aile ilişkileri, farklı aile yapılanmaları, aile bağlantılı sosyal roller ve aile merkezli sorunlar tartışılacaktır.

Ders haftada üç saat teori ve tartışma bölümünden oluşacaktır. Öğrencilerin ders dâhilinde ödev çalışması olarak bir medya analizi yapmaları ve literatürde son beş yıl içerisinde yayınlanmış İngilizce bir makaleyi çevirerek arkadaşlarına sunmaları beklenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Aile çalışmaları alanını tanıyacaklardır.
2) Aile çalışmalarıyla ilgili var olan teori ve tartışmalar konusunda bilgi sahibi olacaklardır
3) Konuyla ilgili literatür taraması ve düzenli okuma yapma alışkanlığı kazanacaklardır
4) Aile çalışmalarıyla ilgili güncel araştırmaları ve yayınları takip etme becerisi ve alışkanlığı kazanacaklardır.
5) Sunumlar ve grup tartışmaları ile bilgi ve düşüncelerini yapıcı bir şekilde ifade etme becerisi kazanacaklardır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Aile teorileri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Aile ve Roller Aile ve Çiftler Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Aile ve Ebeveyn Rolleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Çocukluk, Ergenlik, Aile Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) 5 hafta boyunca derste işlenen bütün konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Türkiye’de Aile Çalışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) Medyada Temsiller Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) Aile içi şiddet Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Aile, psikopatoloji ve aile terapileri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Sunumlar Medya Analizi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Sunumlar Medya Analizi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Sunumlar Medya Analizi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Sunumlar Medya Analizi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) 14 hafta boyunca derste işlenen bütün konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Toplam İş Yükü 48