PSI437 Psikopatolojide Seçme Konularİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI437
Ders İsmi: Psikopatolojide Seçme Konular
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ECE TUNCAY SENLET
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ECE TUNCAY SENLET
Prof. Dr. SERAP ERDOĞAN TAYCAN
Prof. Dr. ARİF HALDUN SOYGÜR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu kursun amacı, DSM-IV-TR ve DSM-V'de tanımlanan geniş bir psikopatolojik durum yelpazesi hakkında genel bir bilgi sunmaktır. Okumalar ve sınıf tartışmaları yoluyla kurs, etiyoloji, epidemiyoloji, belirti ve semptomların yanı sıra seçilmiş ruhsal bozukluklar için ayırıcı tanı sağlar.
Dersin İçeriği: Bu kursun amacı, DSM-IV-TR ve DSM-V'de tanımlanan geniş bir psikopatolojik durum yelpazesi hakkında genel bir bilgi sunmaktır. Okumalar ve sınıf tartışmaları yoluyla kurs, etiyoloji, epidemiyoloji, belirti ve semptomların yanı sıra seçilmiş ruhsal bozukluklar için ayırıcı tanı sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Identify abnormal behavior
2) Represent different theoretical perspectives in the general field of psychopathology
3) Represent DSM-IV-TR and DSM-V classification systems
4) State etiology, epidemiology and symptoms of several psychopathological conditions
5) Gain the ability to follow the contemporary developments of the field
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, giriş ve dersin rasyonelinin öğrenciyle paylaşılması Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
2) Psikopatoloji kavramı, tanı ve sınıflandırma sistemleri Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
3) Psikopatoloji kavramı, tanı ve sınıflandırma sistemleri Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
4) Şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
5) Şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar II Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
6) Şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar III Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
7) 'Angels Of The Universe' Film Analizi 'Angels Of The Universe'
8) 'Angels Of The Universe' Film Analizi 'Angels Of The Universe'
9) Bipolar ve ilişkili bozukluklar Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
10) Bipolar ve ilişkili bozukluklar II Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
11) Depresyon bozuklukları Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
12) Anksiyete bozuklukları Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
13) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
14) Kişilik bozuklukları Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp

Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık
Diğer Kaynaklar: Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fifth Edition, (2013), American Psychiatric Association

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 16.baskı,(2020),Öztürk O, Uluşahin A,Nobel Tıp

Psikiyatri Temel Kitabı, 3.Baskı,(2020), Köroğlu E, Esenkal Yayıncılık

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 10 140
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 193