PSY330 Cross Cultural Psychology IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY330
Ders İsmi: Cross Cultural Psychology II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SERAP ERDOĞAN TAYCAN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, psikolojik olguların dünyanın çeşitli bölgelerine göre farklılıklarının ve insan davranışının içerisinde cereyan ettiği kültür ile davranışın etkileşiminin incelenmesidir.

Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere kültürlerarası teoriler ve araştırmalarla ilgili bilgi kazandırmayı amaçlamakta ve onları güncel psikoloji kuramlarını kültürlerarası bir perspektifle eleştirel olarak değerlendirmeye teşvik etmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler, Kültürler arası psikoloji ile ilgili temel ve genel bilgi sahibi olurlar.
2) Öğrenciler, bu alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilirler.
3) Öğrenciler, çeşitli dinleyici gruplarına kültürler arası psikoloji ile ilgili konularda açıklamalar yapabilirler.
4) Öğrenciler, insanı psikolojik ve sosyal yönleri ile anlama yaklaşımı sergilerler.
5) Öğrenciler, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme becerisine sahip olurlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kültürller-arası Psikolojiye Giriş Öğrencilere ders öncesi verilecektir
2) Kültürler arası davranış benzerlikleri ve farklılıkları: kültürel aktarım, ahlaki gelişim Ders öncesi öğrencilere verilecektir
3) Kültürler arası davranış benzerlikleri ve farklılıkları: sosyal davranış, kişilik, biliş Ders öncesi öğrencilere verilecektir
4) Kültürler arası davranış benzerlikleri ve farklılıkları: duygu, algı, dil Ders öncesi öğrencilere verilecektir
5) Ara sınav
6) Kültürel antropolojiden yaklaşımlar Ders öncesi öğrencilere verilecektir
7) Biyoloji ve kültür Ders öncesi öğrencilere verilecektir
8) Travmaya kültürler-arası bakış Ders öncesi öğrencilere verilecektir
9) Psikoterapiye kültürler-arası bakış Ders öncesi öğrencilere verilecektir
10) İntiharın kültürel yönleri Ders öncesi öğrencilere verilecektir
11) Kültür ve ruhsal hastalıklar Ders öncesi öğrencilere verilecektir
12) Mülteciler ve ruh sağlığı Ders öncesi öğrencilere verilecektir
13) Kültürleşme ve kültürler-arası ilişkiler Ders öncesi öğrencilere verilecektir
14) Kültürler-arası Psikoloji: Geçmiş ve gelecek Ders öncesi öğrencilere verilecektir
15) Gözden geçirme Yok
16) Final Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cross-Cultural Psychology, 2nd Ed. Edited by Kenneth D Keith, Wiley Blackwell
Berry, J.W., Poortiga,Y.H, Breugelmans, S.M., Chasiotis,A., Sam, D.L. (2015). Kültürlerarası Psikoloji, 3. ed., Çev. Ed.: Doç. Dr. Leman Pınar Tosun, Nobel Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar: Cross-Cultural Psychology, 2nd Ed. Edited by Kenneth D Keith, Wiley Blackwell
Berry, J.W., Poortiga,Y.H, Breugelmans, S.M., Chasiotis,A., Sam, D.L. (2015). Kültürlerarası Psikoloji, 3. ed., Çev. Ed.: Doç. Dr. Leman Pınar Tosun, Nobel Yayınları, Ankara

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 20 20
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar 2 20 40
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü 180