PSY402 Forensic Psychology IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY402
Ders İsmi: Forensic Psychology II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. AYŞEN YENİCİ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, psikoloji bölümü öğrencilerine hukuk ve psikolojinin hukukta kullanım alanlarıyla ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği: Adli Psikolojiye Giriş
Adli Psikoloji Kapsamı
Ceza ehliyeti
Hukuki değerlendirme
Şiddet
Aile içi şiddet
Uygulanana göre şiddet türleri
Cinsel şiddet
Duygusal şiddet
Pedofili

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, adli psikoloji ile ilgili yargı karar verme, suçlu tedavi programları, mağdur ve kriminolojik kavramları edinmiştir.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, psikolojinin uygulama alanlarından biri olan adli psikolojinin uğraştığı konuları örnekler ile açıklar
3) Bu dersin sonunda öğrenciler, adli psikoloji ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir.
4) Bu dersin sonunda öğrenciler, çeşitli dinleyici gruplarına adli psikoloji ile ilgili konularda açıklamalar yapabilir, konuya ilişkin pratik sorunları tartışır, çözüm önerileri sunabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, adli psikoloji ile ilgili testleri uygulayıp, puanlayıp değerlendirebilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, adli psikoloji konusunda edindiği bilgileri profesyonel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulayabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Adli psikolojiye giriş Adli psikolojinin tanımı
2) Psikoloji ve yasa Gerekli materyalleri okuma
3) Suç işleme ve suçların etiyolojisi Gerekli materyalleri okuma
4) Suçun niteliği, suçlunun özellikleri Gerekli materyalleri okuma
5) Suça ilişkin psikoloji kuramları, suç kuramları Gerekli materyalleri okuma
6) Kişilik bozuklukları ve suç, suç işlemeye meyilli kişilikler Gerekli materyalleri okuma
7) Suçlu psikolojisi ve yöntemleri Gerekli materyallerin okunması
8) • Suçun engellenmesindeki stratejiler Gerekli materyallerin okunması
9) Uyuşturucu, suç ve şiddet Gerekli materyallerin okunması
10) Ceza davalarındaki insanların psikolojisine dair kavramlar Gerekli materyallerin okunması
11) Adli psikolojide psikolojik değerlendirme Gerekli materyallerin okunması
12) Psikolojinin suçluları değerlendirmede katkısı • Psikolojinin suçlulara, aileye ve topluma yardımcı olma yöntemleri Gerekli materyallerin okunması
13) Hukuk ve psikoloji arasındaki etkileşim ile ilgili problemler Gerekli materyallerin okunması
14) Genel Değerlendirme
15) YARIYIL SONU SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof.Dr.Oğuz Polat (2017). Adli Psikolojiye Giriş. Ankara: Seçkin Yayınları.
Diğer Kaynaklar: Prof.Dr.Oğuz Polat (2017). Adli Psikolojiye Giriş. Ankara: Seçkin Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

5

6

2

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Grup çalışması ve ödevi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Sözlü sınav
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 3 48
Sunum / Seminer 3 9 27
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar 3 12 36
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 200