SHT109 Tıbbi Terminolojiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar AnesteziÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Anestezi
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SHT109
Ders İsmi: Tıbbi Terminoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi FUAT NİHAT ÖZAYDIN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUCİZE SARIHAN
Öğr.Gör. SEVTAP EZER AY
Öğr.Gör. NİDA EFETÜRK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, sağlık alanında ve sağlık kurumlarında çalışacak kişiler için tıbbi terminolojinin temelleri hakkında genel bilgi vermektir. Ayrıca, öğrencilerin meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve insan yapıların anlamını ve hastalıkların sınıflandırılmasını ve bunlarla ilgili bilgilerin öğretilmesini kolaylaştırmaktır.
Dersin İçeriği: • Tıbbi terminolojinin temellerini tanımlar.
• Tıbbi terimleri yapısal örnekleri ve soneklere göre analiz eder
Tıbbi terminolojinin sistematiği içindeki tüm vücudu, hastalığı, hastalıkları, semptomları tanımlar
• Her vücut sisteminin hastalıkları için seçilen tanıyı tanımlar.
• Her vücut sisteminin hastalıkları için cerrahi prosedür şartlarını tanımlayın.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tıbbi terminolojinin temellerini tanımlar.
2) • Her vücut sistemi hastalıkları için seçilen tanıyı tanımlayın.
3) • Her vücut sistemi hastalıkları için cerrahi prosedür şartlarını tanımlayın.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Tıbbi terimleri yapısal önekleri ve soneklere göre analiz et.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Tıbbi terminolojinin sistematiği içindeki tüm vücudu, hastalığı, hastalıkları, semptomları tanımlar ve tanımlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sözcük oluşumlarının temel kuralları, ön ekler, son ekler, ünsüz seslerin okunuş kuralları,
2) Sözcüklerin tekil ve çoğul anlamları, önemli öneklerin anlamları, genel-semptomatik-cerrahi-diagnostik son eklerin örnek ve anlamları,
3) sağlık alanında kullanılan genel terimler, muayene terim ve teknikleri,
4) İlaç formları ve uygulama yolları, ilaçlarda kullanılan kısaltmalar, genel ilaç sınıflandırılması,
5) yaşamsal bulgular, Hareket sistemine ilişkin terimler,
6) Solunum sistemine ilişkin terimler,
7) Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin terimler,
8) Kan ve lenf sistemine ilişkin terimler,
9) Sindirim sistemine ilişkin terimler,
10) Üriner ve genital sisteme ilişkin terimler,
11) Endokrin sisteme ilişkin terimler,
12) Sinir sistemine ilişkin terimler,
13) Duyu Organlarına ilişkin terimler
14) hastalık terminolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tıbbi Terminoloji
Prof Dr. Recep Mesut, 2011, Nobel Tıp Kitapevi
Diğer Kaynaklar: Yüksekokullar İçin
Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı
Sebahat Ekinci, H. Gül Hatipoğlu
Eylül 2018

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

2

3

Program Kazanımları
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak.
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak.
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Anestezi alanına ilişkin temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 5
2) Anestezi alanına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak; edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk almak. 5
3) Anestezi alanında kullanılan cihazları ve kullanımlarını öğrenmek, güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak.
4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
5) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. 5
6) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.
7) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik kurallarına ve kalite yönetim süreçlerine uygun davranmak.
8) Birey ve halk sağlığı, hasta güvenliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9) Karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek, farklı disiplinler ile işbirliği yapabilmek ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilmek.
10) Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilmek.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 56
Ödevler 13 13
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 116