İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli) Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Kabul Koşulları

Hemşirelik Doktora programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

Hemşirelik Doktora programına başvurabilmek için adayların;
YÖK tarafından belirtilen Hemşirelik alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmaları,
Yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5 veya muadili bir puana (75 ve üzeri) sahip olmaları,
ALES sınavından sayısal puan türünde en az EA 55 puan almış olmaları (İlgili alan puanı),
Yabancı Dil: YDS:55, TOEFL-IBT: 66, TOEFL-CBT: 184-186, TOEFL-PBT: 514-516 almış olmaları,
Mülakat sınavında başarılı olmaları beklenmektedir.