İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli) Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

TYYÇ - Program Kazanımları İlişkisi

21 - Sanat

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
21 - Sanat
Program Kazanımları TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
3
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4
5

42 - Yaşam Bilimleri

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
42 - Yaşam Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4 4
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4
5

72 - Sağlık

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
Program Kazanımları TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
3
4
5
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4 4
5
6
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4
5
6
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3