İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli) Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Hemşirelik (DR) (Yüksek Lisans Dereceli)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Amacı

Doktora programı ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve uygun çözüm önerileri sunabilen ve sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlayabilen; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini doğru bir şekilde saptayan, çözüm yollarını geliştirmek üzere bilimsel yöntemi kullanabilen; mesleki alanlarda lider; akademik çalışmalar yapabilecek bilim doktoru hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu program hemşirelerin sağlık ve sağlığın bozulduğu durumlara yönelik bilgi ve yetkinliğini artırırken, mezunlarının araştırma sonuçlarını anlama ve uygulamaya aktarma becerilerini de artırarak kanıta dayalı uygulamalar yapmasını sağlama yanında; mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacaktır.