İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Özel Hukuk DRÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Özel Hukuk DR
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Program dili Türkçe’dir.

Özel Hukuk Doktora Programı toplam 24 kredilik 4 zorunlu ve 4 seçimlik ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Öğrenci ve akademik danışmanının teklifi üzerine, program yönetiminin uygun görmesi halinde, Üniversite bünyesinde açılan diğer doktora programlarından da ders alınması mümkündür.

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, akademik danışmanları ile görüşerek belirleyecekleri bir alanda yazacakları tezin jüri önünde savunmasında da başarılı olmaları kaydıyla, programı tamamlamış sayılırlar.