İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Özel Hukuk DRÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Özel Hukuk DR
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Amacı

Özellikle son otuz yılda hız kazanan teknolojik gelişmeler, sosyal ve ekonomik ilişkilerde köklü bir dönüşümün yaşanmasına yol açmış, bu durum bilhassa Özel Hukuk dahilinde bir çok yeni hukukî müessesenin ve önemli değişikliklerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Ülkemizde de son yıllarda gerçekleşen yoğun yasama faaliyetleri neticesinde yasal zemine kavuşan bu yenilik ve gelişmeleri mukayeseli bir bakış açısı ile yorumlayarak, teoride ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin aşılmasına katkıda bulunabilecek hukukçulara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Özel Hukuk Doktora Programı, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi Özel Hukuk kapsamında akla ilk gelen hukuk dallarının yanında, Sermaye Piyasası Hukuku ve Bilişim Hukuku gibi spesifik alanlarda yürütülecek kapsamlı çalışmalar ve ayrıntılı bilimsel araştırmalar vasıtasıyla yüksek bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip hukukçuların yetiştirilmesini ve bilime katkı sağlayan özgün tezlerin ve bilimsel araştırmaların ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir programdır.

Özel Hukuk Doktora Programı, akademisyenler, hakimler, savcılar ve avukatların yanında, bu alanda doktora düzeyinde yetkin olmayı hedefleyen, gerek özel gerekse kamu sektöründen her kademede bürokratlar ve yöneticilerin katılımına açıktır.