İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Özel Hukuk DRÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Özel Hukuk DR
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Genel Bilgi

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitim ortamlarında çağdaş öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin uygulanabilmesi ve öğrencilerin duyularını, etkileşim ve iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri öğrenen sayısının sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımız belirli bir seviyede tutularak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimi ile yakından ilgilenilecektir.

Program, akademik ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, daha iyi ve daha yarışmacı bir lisansüstü eğitim programı ortaya koyacaktır. Öğrencilerimiz adli yazışmalar, ulusal ve uluslararası sözleşme türleri ve yazım teknikleri, hukuk dilini hukuk mesleğinde kullanabilmek gibi yeteneklerin yanında sözlü sunum ve iletişim becerileri konularında da kendilerini geliştirme olanağı bulabileceklerdir.