İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Lisans Programının amacı; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ilkeler ile standartları gözeten, mesleki sorumluluk taşıyabilen, analitik düşünebilen, bilimsel, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki kariyerini geliştiren ve bu doğrultuda kurum ve kuruluşların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek bilgi ve becerilere sahip iletişim uzmanları yetiştirmektir. Bu doğrultuda program İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) Meslek İlkeleri, IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği), CERP (Halkla İlişkiler Avrupa Konfederasyonu) ve ICCO (Halkla İlişkiler Danışmanlar Derneği Uluslararası Komitesi) tarafından kabul edilen Venedik/Lizbon, Roma ve Helsinki Bildirgelerini, IPRA Atina Yasası, Birleşmiş Milletler Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni, Uluslararası Halkla İlişkiler Kalite Enstitüsü’nün standartları ile birlikte reklamcılık alanında geçerli Radyo Televizyon Üst Kurulu Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, Reklam Kurulu Yönetmeliği, Reklam Özdenetim Kurulu gibi ulusal ve uluslararası ilke ve mevzuatları dikkate alarak hazırlanmıştır.