İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

TYYÇ - Program Kazanımları İlişkisi

21 - Sanat

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
21 - Sanat
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
4
5
6
7
8
9
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
5
6
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5 5

22 - Beşeri Bilimler

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
22 - Beşeri Bilimler
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5 5

31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
4
5
6
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
5
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
6
7
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5 5
6
7

32 - Gazetecilik ve Enformasyon

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
32 - Gazetecilik ve Enformasyon
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
4
5
6
7
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1