GEOM322 Proje IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM322
Ders İsmi: Proje II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Arazi çalışmaların planlanması, genel sınır krokisi, nirengi istikşafı, istikşaf kanavası, nirengi noktalarının tesisi ve röperi, poligon istikşafı, poligon istikşaf kanavası, noktalarının tesisi ve röperi, nirengi ve poligon noktalarında açı - uzunluk ölçümü ve hesabı, nivelman ağının oluşturulması, nivelman istikşafı, nokta tesisi ve röperi, nivelman ve nirengi ağları ile poligon noktalarında geometrik nivelman, nirengi ve nivelman ağının dengelenmesi, poligon hesapları, çalışma bölgesindeki detayların total station ile üç boyutlu olarak ölçülmesi, nirengi, nivelman ve poligon kanavalarının hazırlanması ve çalışma bölgesinin haritasının çıkartılması (çizilmesi), dosya teslimi ve kontrol, varsa eksikliklerin tamamlatılması
Dersin İçeriği: Arazi çalışmaların planlanması ve çalışma bölgesinin gösterilmesi, genel sınır krokisi, Nirengi istikşafı, istikşaf kanavası, nirengi noktalarının tesisi ve röperi
Poligon istikşafı, poligon istikşaf kanavası, noktalarının tesisi ve röperi
Nirengi ve poligon noktalarında açı - uzunluk ölçümü ve hesabı, nivelman ağının oluşturulması, nivelman istikşafı, nokta tesisi ve röperi, nivelman ve nirengi ağları ile poligon noktalarında geometrik nivelman, nirengi ve nivelman ağının dengelenmesi, poligon hesapları, çalışma bölgesindeki detayların total station ile üç boyutlu olarak ölçülmesi, nirengi, nivelman ve poligon kanavalarının hazırlanması ve çalışma bölgesinin haritasının çıkartılması (çizilmesi), Dosya teslimi ve kontrol, varsa eksikliklerin tamamlatılmasıı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Harita yapım amaçlı arazi çalışmalarını planlar
2) Nirengi – poligon noktalarıın tesis ve röperini yapar.
3) Nirengi ve poligon noktalarında açı-uzunluk ölçümü yapar, aletleri kontrol eder.
4) Nivelman ağını oluşturur ve geometrik nivelman ölçmelerini yapar.
5) Total station ile detay ölçümü (alımı) yapar
6) Nirengi, nivelman, poligon hesaplarını yapar, detay noktalarının koordinatlarını hesaplar.
7) Çalışma bölgesinin haritasının çıkartılması (çizilmesi)
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Arazi çalışmaların planlanması ve çalışma bölgesinin gösterilmesi -
2) Genel sınır krokisi, Nirengi istikşafı, istikşaf kanavası, -
3) Nirengi noktalarının tesisi ve röperi -
4) Poligon istikşafı, poligon istikşaf kanavası, noktalarının tesisi ve röperi -
5) Nirengi ve poligon noktalarında açı - uzunluk ölçümü ve hesabı -
6) Nirengi ve poligon noktalarında açı - uzunluk ölçümü ve hesabı -
7) Nivelman ağının oluşturulması, nivelman istikşafı, nokta tesisi ve röperi -
8) Nivelman ve nirengi ağları ile poligon noktalarında geometrik nivelman -
9) Yarı yıl sınavı -
10) Nirengi ve nivelman ağının dengelenmesi, poligon hesapları -
11) Çalışma bölgesindeki detayların total station ile üç boyutlu olarak ölçülmesi -
12) Çalışma bölgesindeki detayların total station ile üç boyutlu olarak ölçülmesi -
13) Nirengi, nivelman ve poligon kanavalarının hazırlanması ve çalışma bölgesinin haritasının çıkartılması (çizilmesi) -
14) Dosya teslimi ve kontrol, varsa eksikliklerin tamamlatılması, -
15) Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları
Diğer Kaynaklar: ERKAYA, H., Ölçme Bilgisi Ders Notları, (2014)
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi I (1998), ISBN 975-95964, İstanbul
KOÇ, İ., Ölçme Bilgisi II (2003), İstanbul
ÖZBENLİ, E., TÜDEŞ, T., Ölçme Bilgisi (Pratik Jeodezi), (1972), İstanbul
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI, (2008) Açıklamalı-Örneklemeli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Ankara

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 5
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Sözlü sınav
Uygulama
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Arazi Çalışması 12 % 30
Projeler 1 % 30
Yeterlilik Sınavı 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 10 8 80
Proje 1 8 8
Rapor Teslimi 1 8 8
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 146