SOS513 New Theories in the Sociology of Work and LaborIstanbul Okan UniversityDegree Programs Master of Arts in Social and Cultural Studies with thesisGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Master of Arts in Social and Cultural Studies with thesis
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

General course introduction information

Course Code: SOS513
Course Name: New Theories in the Sociology of Work and Labor
Course Semester: Spring
Course Credits:
Theoretical Practical Credit ECTS
3 0 3 6
Language of instruction: TR
Course Requisites:
Does the Course Require Work Experience?: No
Type of course: Department Elective
Course Level:
Master TR-NQF-HE:7. Master`s Degree QF-EHEA:Second Cycle EQF-LLL:7. Master`s Degree
Mode of Delivery: Face to face
Course Coordinator : Prof. Dr. ESRA KÖTEN
Course Lecturer(s):
Course Assistants:

Course Objective and Content

Course Objectives: This course aims to examine sociological approaches on concepts such as industrialization, labor, industrial relations, industrial society, employment, mass production, consumption, labor, organization, globalization, trade union, bureaucracy.Various theoretical perspectives such as industrial society, information society, post-industrial society theory in connection with industrialization; readings and daily life examples will be examined and discussed.Social consequences of industrial relations and social factors shaping industrial relations will be examined. The effects of industrialization will be analyzed in historical and cultural terms at the global and local levels.
Course Content: Pre-industrial production activities and main economic forms (Hunter gatherers, nomadic, village and urban economies)
Pre-industrial production activities and main economic forms (Hunter gatherers, nomadic, village and urban economies)
Industrial Revolution and social change
Working principles of Taylorism
Fordist production and its effects
Theoretical approaches (Marx, Weber)
Theoretical approaches (Bell, Toffler)
Theoretical approaches (Harvey, Castells, Sennett)

Learning Outcomes

The students who have succeeded in this course;
Learning Outcomes
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Have general knowledge about industrial society, industrial work and organizational qualifications.
2) Have knowledge about the sociological theories of industrial societies.
3) Understand the complex actors of social relations in industrial societies and the conflicts and cooperation among them.
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
Field Specific Competence
1) Evaluate the concept of information society and the social consequences of this concept in the context of working life.
2) Understand the new ways of working and the social consequences of these forms of work.
3) Understand the nature of the new theories of social change and evaluate the social change in Turkey from this perspective.
Learning Competence
1) Evaluate the social transformations in the modern world with the differentiations in the industrial organization system.
Communication and Social Competence

Lesson Plan

Week Subject Related Preparation
1) General introduction Lecture notes
2) Pre-industrial production activities and main economic forms (Hunter gatherers, nomadic, village and urban economies) Lecture notes
3) Pre-industrial production activities and main economic forms (Hunter gatherers, nomadic, village and urban economies) Lecture notes
4) Industrial Revolution and social change Lecture notes
5) Working principles of Taylorism Lecture notes
6) Fordist production and its effects Lecture notes
7) Theoretical approaches (Marx, Weber) Lecture notes
8) Midterm
9) Theoretical approaches (Bell, Toffler) Lecture notes
10) Theoretical approaches (Harvey, Castells, Sennett) Lecture notes
11) Presentation A book from the list
12) Presentation A book from the list
13) Presentation A book from the list
14) Presentation A book from the list

Sources

Course Notes / Textbooks: Buğra, Ayşe (2010) Sınıftan Sınıfa: Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları, İletişim, İstanbul.
Dedeoğlu, Saniye ve Adem Yavuz Elveren (der.) (2012) Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, İletişim, İstanbul.
Gaulejac, Vincent (2013) İşletme hastalığına Tutulmuş Toplum, Ayrıntı, İstanbul.
Makal, Ahmet (2007) Ameleden İşçiye: Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları, İletişim, İstanbul.
Ritzer, George (1998) Toplumun Mcdonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Sennett, Richard (2002) Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerine Etkileri. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
Standing, Guy (2014) Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf, İletişim, İstanbul.
Beller Hann, Ildiko ve Chris Hann (2003) İki Buçuk Yaprak Çay: Doğu Karadeniz'de Devlet, Piyasa, Kimlik, İletişim, İstanbul.
Budd, John W. (2016) Çalışma Düşüncesi, Ayrıntı, İstanbul.
Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder (der.) (2007) Vatandaşlık Gelirine Doğru, İletişim, İstanbul.
Buğra, Ayşe ve Yalçın Özkan (der.) (2014) Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, İletişim, İstanbul.
Buğra, Ayşe (2016) Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika İletişim, İstanbul.
Esping-Andersen, Gosta (2011) Tamamlanmamış Devrim: Kadınların Yeni Rollerine Uymak, İletişim, İstanbul.
Kaygalak, Sevilay (2008) Kapitalizmin Taşrası: 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Bursa'da Toplumsal Süreçler ve Mekânsal Değişim, İletişim, İstanbul.
Thompson, E.P. (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, İletişim, İstanbul.
Weeks, Kathi (2014) Çalışma Sorunu, Ayrıntı, İstanbul.
Yıldırım, Kadir (2013) Osmanlı’da İşçiler (1870-1922) Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler, İletişim, İstanbul.

References: *** Aykaç, Aslıhan (2009) Yeni İşler, Yeni İşçiler: Turizm Sektöründe Emek, İletişim, İstanbul.
*** Bora, Tanıl vd. (2011) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İletişim, İstanbul.
*** Güler, Hasan (2014) Patron baba ve İşçileri: İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm, İletişim, İstanbul.
*** Kümbetoğlu, Belkıs, İnci User ve Aylin Akpınar (2012) Kayıp İşçi Kadınlar: Kayıtdışı Çalışmaya dair bir Alan Araştırması, Bağlam Yayınları, İstanbul.
*** Nichols, Theo ve Nadir Suğur (2005) Global İşletme, Yerel Emek: Türkiye’de İşçiler ve Modern Fabrika, İletişim Yayınları, İstanbul.
*** Öner, Aysun (2015) Beyaz Yakalı Eşcinseller, İletişim, İstanbul.
*** Vatansever, Aslı ve Meral Gezici Yalçın (2015) Ne Ders Olsa Veririz: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü, İletişim, İstanbul.
*** Altuntaş, Betül (2003) Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe... Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İletişim, İstanbul.
*** Birelma, Alpkan (2014) Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi: Günümüz Türkiyesi’nde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi, İletişim, İstanbul.
*** Buyruk, Halil (2015) Öğretmen Emeğinin Dönüşümü, İletişim, İstanbul.
Castel, Robert (2017) Ücretli Çalışmanın Tarihçesi, İletişim, İstanbul.
*** Cengiz, Kurtuluş (2013) Yav işte Fabrikalaşak: Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri-Hacılar Örneği, İletişim, İstanbul.
*** Durak, Yasin (2011) Emeğin Tevekkülü: Konya’da İşçi-İşveren İlişkileri ve Dindarlık, İletişim, İstanbul.
*** Koçak, M. Hakan (2014) Camın İşçileri: Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü, İletişim, İstanbul.
*** Özyeğin, Gül (2005) Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, İletişim, İstanbul.
*** Şimşek-Rathke, Leyla (2011) Dünden Kalanlar: Türkiye'de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği, İletişim, İstanbul.
*** Türkmen, Nuray (2012) Eylemden Öğrenmek: TEKEL Direnişi ve Sınıf Bilinci, İletişim, İstanbul.
*** White, Jenny B. (1999) Para ile Akraba: Kentsel Türkiye'de Kadın Emeği, İletişim, İstanbul.
*** Yükseker, H. Deniz (2003) Laleli-Moskova Mekiği, İletişim, İstanbul.

Course-Program Learning Outcome Relationship

Learning Outcomes

1

2

3

4

5

6

7

Program Outcomes
1) Learn which concepts and theories in sociology are used in production of knowledge and how the knowledge produced is grounded in social reality.
2) Learn which sociological approaches and methods of analysis are used in which sociological fields and areas of specialization, and present and publish the original findings from these analyses, both individually and in teams, in accordance with academic principles.
3) Discuss critically cause and effect relationships used in sociological perspectives; thereby formulate visions, aims and targets by identifying gaps in the existing knowledge in their areas of interest.
4) Analyze and determine the formation, the structure and future development of such institutions as family, state, education and religion critically and scientifically; and develop policy proposals for implementation.
5) Gain lifelong learning skills and competencies, use them in everyday life situations and professional contexts, and thereby develop, implement and manage projects, with socially responsible approaches.
6) Combine sociology with other social sciences such as psychology, philosophy and anthropology, employ interdisciplinary approaches, and thereby develop new conceptualizations and interpretations.
7) Learn to conduct sociological research by using both qualitative and quantitative methods, select the subject, develop a research question, formulate a theoretical framework with variables and hypotheses, prepare questionnaires, collect and analyze data from a sample, write a research report, and disseminate the findings in professional fields of interest within a social, cultural, and ethical framework.
8) Acquire skills and competencies for taking initiative in evaluating and changing norms while implementing decisions in social problem areas.
9) Pursue national and international publications and innovations and thereby find solutions to problems using qualitative and quantitative data and publish and disseminate best practices.
10) Know, contribute to, and participate in current sociological debates, and be ready to go ahead with a third cycle program.
11) Have unbiased attitudes towards the universality of social rights and social justice, value high standards of quality, respect cultural values, promote environmental protection, health and work safety at work, and be open to change.

Course - Learning Outcome Relationship

No Effect 1 Lowest 2 Low 3 Average 4 High 5 Highest
           
Program Outcomes Level of Contribution
1) Learn which concepts and theories in sociology are used in production of knowledge and how the knowledge produced is grounded in social reality.
2) Learn which sociological approaches and methods of analysis are used in which sociological fields and areas of specialization, and present and publish the original findings from these analyses, both individually and in teams, in accordance with academic principles.
3) Discuss critically cause and effect relationships used in sociological perspectives; thereby formulate visions, aims and targets by identifying gaps in the existing knowledge in their areas of interest.
4) Analyze and determine the formation, the structure and future development of such institutions as family, state, education and religion critically and scientifically; and develop policy proposals for implementation.
5) Gain lifelong learning skills and competencies, use them in everyday life situations and professional contexts, and thereby develop, implement and manage projects, with socially responsible approaches.
6) Combine sociology with other social sciences such as psychology, philosophy and anthropology, employ interdisciplinary approaches, and thereby develop new conceptualizations and interpretations.
7) Learn to conduct sociological research by using both qualitative and quantitative methods, select the subject, develop a research question, formulate a theoretical framework with variables and hypotheses, prepare questionnaires, collect and analyze data from a sample, write a research report, and disseminate the findings in professional fields of interest within a social, cultural, and ethical framework.
8) Acquire skills and competencies for taking initiative in evaluating and changing norms while implementing decisions in social problem areas.
9) Pursue national and international publications and innovations and thereby find solutions to problems using qualitative and quantitative data and publish and disseminate best practices.
10) Know, contribute to, and participate in current sociological debates, and be ready to go ahead with a third cycle program.
11) Have unbiased attitudes towards the universality of social rights and social justice, value high standards of quality, respect cultural values, promote environmental protection, health and work safety at work, and be open to change.

Learning Activity and Teaching Methods

Expression
Lesson
Reading
Q&A / Discussion

Assessment & Grading Methods and Criteria

Written Exam (Open-ended questions, multiple choice, true-false, matching, fill in the blanks, sequencing)
Presentation

Assessment & Grading

Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution
Midterms 1 % 40
Final 1 % 60
total % 100
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 40
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 60
total % 100

Workload and ECTS Credit Grading

Activities Number of Activities Workload
Course Hours 14 42
Study Hours Out of Class 13 28
Presentations / Seminar 14 48
Homework Assignments 14 64
Midterms 1 1
Final 1 1
Total Workload 184