SOS518 Yeni Toplumsal Hareketlerİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOS518
Ders İsmi: Yeni Toplumsal Hareketler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ESRA KÖTEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencileri politik kültür konusunda bilgilendirmek, toplumsal hareketlerin evrimi konusunda bilgi sahibi kılmak ve toplumsal hareketler ile tanışık hale getirmek.
Dersin İçeriği: Modernitenin yerini post-moderniteye bıraktığı iddialarının tartışıldığı ve küreselleşmenin önüne geçilemez bir süreç olarak algılandığı günümüzde, politik kültürdeki değişimler de dikkate değerdir. Derste, bu değişimlere eşlik eden toplumsal hareketleri, öncekilerden farklı kılan özellikler tartışılacak, örneğin çevreci, feminist ya da etnik hareketlerin karakterleri incelenecek; cemaat-bireysellik, eşitlik- farklılık, yerellik-küresellik gerilimlerine vurgu yapılacak, bu hareketlerin sürekliliği-süreksizliği sorununa eğilinecektir. Ders, Türkiye'de yeni toplumsal hareketlerin varlığını ve niteliğini sorgulamak suretiyle, Türkiye'ye de ayrıca odaklanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Toplumsal hareketlere ilişkin temel kavramları ve kuramları açıklar.
2) Yeni toplumsal hareketleri ve temsilcilerini yorumlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Toplumsal Hareketlerde Yaşanan Dönüşüm TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
2) Yeni Toplumsal Hareketlerinin Toplumsal ve Siyasal Alanı TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
3) Yeni Toplumsal Hareketlerin Toplumsal ve Siyasi Öznesi TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
4) Yeni Toplumsal Hareketlerin Kurumsal Alanı TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
5) Gençlik Hareketleri Arif Dirlik, “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler”, Yalçın Çetinkaya (ed.), Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İstanbul: İletişim Yay., 2008, s. 76 [65-84]. Alain Tourane, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 274.
6) Kadın Hareketleri Arif Dirlik, “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler”, Yalçın Çetinkaya (ed.), Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İstanbul: İletişim Yay., 2008, s. 76 [65-84]. Alain Tourane, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 274.
7) Ara Sınav TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144 Arif Dirlik, “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler”, Yalçın Çetinkaya (ed.), Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İstanbul: İletişim Yay., 2008, s. 76 [65-84]. Alain Tourane, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 274.
8) Etnik ve Irkçılık Karşıtı Hareketler Arif Dirlik, “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler”, Yalçın Çetinkaya (ed.), Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İstanbul: İletişim Yay., 2008, s. 76 [65-84]. Alain Tourane, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 274.
9) Küresel Hareketler Arif Dirlik, “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler”, Yalçın Çetinkaya (ed.), Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İstanbul: İletişim Yay., 2008, s. 76 [65-84]. Alain Tourane, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 274.
10) JÜRGEN HABERMAS VE İLETİŞİMSEL EYLEM TEORİSİ TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
11) Uluslararası Göçle Bağlantılı Toplumsal Hareketler TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
12) PIERRE BOURDIEU: HABITUS, ALAN VE SERMAYE TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
13) Çevrecilik ve Çevre Hareketleri TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144
14) Final Sınavı TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934, ss. 133-144

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TOPAL DEMİROĞLU, Elif (2014) ''Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması''•,Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, ISSN 2147-6934.
Diğer Kaynaklar: Leyla Sanlı (yay. haz.),Toplumsal Hareketler Konuşuyor, İstanbul : Alan Yayıncılık, 2003.Alain Touraine, Birlikte Yaşayabilecek miyiz?: Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımız, İstanbul : YKY, 2002.Anthony Giddens, Sağ ve Solun Ötesinde, Cambridge, UK : Polity Press, 1994.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Sosyolojinin hangi kavram ve kuramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavram ve kuramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karşılığının neler olduğunu bilir.
2) Hangi toplumsal alanda hangi sosyolojik yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılacağını öğrenir ve sosyolojik analizleri buna göre geliştirerek, uzmanlık alanında belirlediği sosyolojik sorunlar üzerinde bireysel ve ekip içinde akademik kurallara göre hazırlayacağı özgün sunumlar ve yayınlar yapar.
3) Sosyolojik perspektifleri neden-sonuç ilişkisi sorgulayarak eleştirel bir bakış açısı ile tartışır; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alanıyla ilgili vizyon, amaç ve hedef geliştirerek, alanın gereksinimlerini karşılar.
4) Sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarına, oluşumlarına ve gelecekteki dönüşümlerine yönelik tahminlerde bulunarak politika önerileri oluşturur.
5) Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olur.
6) Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset, iletişim gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle bütünleştirerek yeni yorum, bilgi ve kavramlar oluşturur.
7) Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, toplumsal, kültürel ve etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
8) Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak normları değiştirme yetkinliği kazanır.
9) Ulusal ve uluslararası yayınları ve alanındaki yenilikleri takip ederek, oluşturduğu yeni bilgileri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
10) Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir.
11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olur.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Sosyolojinin hangi kavram ve kuramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavram ve kuramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karşılığının neler olduğunu bilir. 4
2) Hangi toplumsal alanda hangi sosyolojik yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılacağını öğrenir ve sosyolojik analizleri buna göre geliştirerek, uzmanlık alanında belirlediği sosyolojik sorunlar üzerinde bireysel ve ekip içinde akademik kurallara göre hazırlayacağı özgün sunumlar ve yayınlar yapar. 3
3) Sosyolojik perspektifleri neden-sonuç ilişkisi sorgulayarak eleştirel bir bakış açısı ile tartışır; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alanıyla ilgili vizyon, amaç ve hedef geliştirerek, alanın gereksinimlerini karşılar. 4
4) Sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarına, oluşumlarına ve gelecekteki dönüşümlerine yönelik tahminlerde bulunarak politika önerileri oluşturur. 5
5) Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olur. 3
6) Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset, iletişim gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle bütünleştirerek yeni yorum, bilgi ve kavramlar oluşturur. 4
7) Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, toplumsal, kültürel ve etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur. 3
8) Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak normları değiştirme yetkinliği kazanır. 4
9) Ulusal ve uluslararası yayınları ve alanındaki yenilikleri takip ederek, oluşturduğu yeni bilgileri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşır. 4
10) Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir. 4
11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olur. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ara Sınavlar 1 70
Final 1 70
Toplam İş Yükü 182