İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Toplam %
Dersler
SOS501 Klasik Sosyoloji Kuramları 0 0.00
SOS501 Klasik Sosyoloji Kuramları
SOS501 Klasik Sosyoloji Kuramları
SOS502 Kültür Kuramları 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 47 85.45
SOS502 Kültür Kuramları EY Y EY EY O EY O Y Y Y EY
SOS502 Kültür Kuramları
SOS503 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 0 0.00
SOS503 Çağdaş Sosyoloji Kuramları
SOS503 Çağdaş Sosyoloji Kuramları
SOS504 Seminer 3 3 3 3 5 3 5 4 5 4 3 41 74.55
SOS504 Seminer O O O O EY O EY Y EY Y O
SOS504 Seminer
SOS505 Sosyal Antropolojide Yeni Yaklaşımlar 0 0.00
SOS505 Sosyal Antropolojide Yeni Yaklaşımlar
SOS505 Sosyal Antropolojide Yeni Yaklaşımlar
SOS507 Sosyolojide Araştırma Yöntemleri 0 0.00
SOS507 Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
SOS507 Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
SOS590 Tez 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 48 87.27
SOS590 Tez Y Y Y Y EY Y EY EY EY EY O
SOS590 Tez