İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Kuram, araştırma ve uygulamayı bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı; sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuramlar temelinde toplumsal cinsiyet, göç, gençlik, gelirin ve kaynakların dağılımı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketler, kültürel ve sosyal kimlikler, tüketim, din, medya, beden politikaları, gündelik hayatın dönüşümü, estetik ve kültürel üretim, kentleşme ve küreselleşme konuları üzerine odaklanacaktır.