İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

TYYÇ - Program Kazanımları İlişkisi

31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
1 2
2
3
5
6
7
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4
5
6
7
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5
6
7
8
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
4
5
6
7
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4
5
6
7
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
6