CORE202 Pre-Intermediate Academic Spoken Englishİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE202
Ders İsmi: Pre-Intermediate Academic Spoken English
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ÖZLEM GÖKKURT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. BURÇİN YAŞAR PAKKAN
Öğr.Gör. VOLGA KURBANZADE
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini A2 düzeyinde geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Alt orta seviyedeki bu ders CORE 201 dersinin devamı niteliğindedir ve öğrencilere faydalı kelime bilgisini içinde barındıran çok çeşitli içeriklerden dinleme yaptırarak, öğrencilerin dinleme becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu beceriler, ana noktaları ve belirli detayları bulma amaçlı dinleme, fikirleri ve çıkarımları saptama, sırayı takip etme ve analitik sorular sorarak eleştirel düşünceyle dinlemeleri değerlendirmeyi kapsamaktadır. Konuşma becerilerinde ise, öğrenciler fikirlerini ifade etme, komut verme, konuşmayı devam ettirme ve önermelere karşılık verme gibi yeteneklerini geliştirmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) DERS TANITIM HAFTASI
2) • Anlamak için dinleme • Görüşme başlatma, sürdürme ve sonlandırma • Kendinizi ve başka bir kişiyi tanıtma"
3) • Ana noktalar için dinleme • Bağlantı kelimeleri kullanma • Bir buluşu bir ortağa açıklama ve daha sonra tartışma
4) GENEL TEKRAR
5) • Özel detayları dinlemek • Konuşma noktalarını kullanma • Paylaşılan bir ekonomi işini inceleme ve sunma"
6) • Karşılaştırmak için dinleme • Kibarca katılmıyorum • Hayalinizdeki işi tanımlamak ve iki işi karşılaştırmak"
7) GENEL TEKRAR
8) ARA SINAV
9) • Fikirleri dinlemek • Bir fikri ifade etme • Bir fikir sunmak ve bunu bir grup içinde tartışmak
10) • Kelimelerin anlamını çıkarmak için dinleme • Talimat verilmesi • Bir grup talimatı hazırlamak ve ardından bir grup içinde sunmak ve tartışmak
11) GENEL TEKRAR
12) • Grafiklerle ilgili ayrıntıların dinlenmesi • Sunum yapılandırma • Yeni bir alışkanlık hakkında konuşmak ve bunu bir grupta tartışmak" • Listening for details about charts
13) GENEL TEKRAR
14) • Dizi dinleme • Öneri yapmak ve öneriyi cevaplamak • Bir yok olma olayını tartışma ve panel tartışmasında fikir paylaşma
15) FİNAL HAFTASI
16) FİNAL HAFTASI

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) DERsİN TANITIMI Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
2) Dinleme Parçası- 1: What Will You Learn? sayfa: 2-8 Listening 3: p.15-19 Focus on Speaking sayfa:19-20 Final Assignment p. 21 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
3) "Dinleme Parçası-1: The Joy of Inventing sayfa: 22-28 Dinleme Parçası-3: Sayfa: 34-37 Focus on Speaking p. 33 Warm-up Assignment sayfa: 34 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
4) GENEL TEKRAR Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
5) Dinleme Parçası- 1: The Sharing Economy sayfa: 40-47 Dinleme Parçası- 3: p.53-57 Focus on Speaking sayfa: 50 Warm-up Assignment sayfa:51 Academic Survival skill sayfa:52 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
6) Dinleme Parçası-1: The Sharing Economy sayfa: 58-65 Dinleme Parçası- 3: sayfa:71-75 Focus on Speaking sayfa: 70 Warm-up Assignment sayfa:70-71 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
7) GENEL TEKRAR Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
8) ARA SINAV Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
9) Dinleme Parçası- 1:Where Will You Live? sayfa:78-84 Dinleme Parçası- 3: sayfa: 91-95 Focus on Speaking sayfa:89-90 Warm-up Assignment sayfa:90-91 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
10) "Dinleme parçası-1: Earth, Your Home sayfa: 98-105 Dinleme Parçası-3: sayfa:112-115 Focus on Speaking sayfa: 110-111 Warm-up Assignment sayfa:111-112 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
11) GENEL TEKRAR Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
12) Dinleme Parçası-1: Be a Perfect Human sayfa: 118-126 Dinleme Parçası-3: sayfa:131-135 Focus on Speaking sayfa: 130 Warm-up Assignment sayfa:131 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
13) GENEL TEKRAR Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
14) Dinleme Parçası-1: The Sixth Extinction sayfa 138-145 Dinleme Parçası- 3: sayfa: 15-19 Focus on Speaking sayfa: 149 Warm-up Assignment sayfa:150 Academic Survival skill sayfa:1150-151 Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
15) FİNAL HAFTASI
16) FİNAL HAFTASI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Leap-1 Pre-Intermediate Lıstening Speaking
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 55
Ödevler 16 42
Ara Sınavlar 16 16
Final 16 16
Toplam İş Yükü 129