DYZ215 Cerrahi Hastalıklarİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar DiyalizÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Diyaliz
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: DYZ215
Ders İsmi: Cerrahi Hastalıklar
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERYEM PAYDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. OSMAN YÜCEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı:
Cerrahi hastalıklar konusunda bilgi sahibi olarak, cerrahi hastası ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası gereksinimlerini tanımlayabilecek, hemşirelik süreci doğrultusunda cerrahi hastasının sorunlarını çözümleyebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Cerrahinin Tanımı, Tarihçesi ve Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkileri ,Aseptik Yöntemler, Hastane Enfeksiyonları, Cerrahi Alan Enfeksiyonları,Cerrahide Sıvı Elektrolit, Asit Baz Dengesi ve Dengesizliği ,Cerrahide Kanamalar, Şok ve Hemşirelik Bakımı Doku Zedelenmesi, Yara Tipleri ve Bakımı ,Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım, Ameliyathanenin Özellikleri,Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Kalp Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Ara Sınav,Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik ve Bakımı,Böbrek, İdrar Yolları Ve Erkek Üreme Organlarının Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Ortopedi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Göz Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, KBB Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı ,Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,Transplantasyon ve Yanık Tedavisinde Genel İlkeler Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Cerrahi hemşireliğinin temel kavramlarını tanımlayabilmesi
2) Aseptik yöntemler ve hastane enfeksiyonlarının kontrolünü açıklayabilmesi
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Cerrahi hastasında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımını açıklayabilmesi
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası hasta bakımını tartışabilmesi
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Cerrahinin Tanımı, Tarihçesi ve Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkileri
2) Aseptik Yöntemler, Hastane Enfeksiyonları, Cerrahi Alan Enfeksiyonları
3) Cerrahide Sıvı Elektrolit, Asit Baz Dengesi ve Dengesizliği
4) Cerrahide Kanamalar, Şok ve Hemşirelik Bakımı Doku Zedelenmesi, Yara Tipleri ve Bakımı
5) Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım, Ameliyathanenin Özellikleri
6) Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
7) Kalp Damar Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
8) Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
9) Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşirelik ve Bakımı
10) Böbrek, İdrar Yolları Ve Erkek Üreme Organlarının Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
11) Ortopedi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
12) Meme Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Göz Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, KBB Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
13) Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
14) Transplantasyon ve Yanık Tedavisinde Genel İlkeler Dersin Değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim elemanı notları kullanılmaktadır.
Diğer Kaynaklar: yok.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
5) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
6) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
9) - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
12) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 44