PSY452 Testing and Assessment in Industrial Psychologyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY452
Ders İsmi: Testing and Assessment in Industrial Psychology
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ECE TUNCAY SENLET
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. SERİN İŞİAÇIK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin uygulama alanı olarak İnsan Kaynakları alanında çalışmayı arzu eden psikologların çalışma ortamında faydalanabileceği ve kurumlara yol gösterebileceği performans değerlendirme, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programlarının hazırlanması, eğitim değerlendirmesi ve kariyer yönetimi gibi konularda uygulama yapabilecek düzeye gelmesidir.
Dersin İçeriği: Bu ders, performans değerlendirme, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programlarının hazırlanması, eğitim değerlendirmesi ve kariyer yönetimi gibi konularda uygulamaları içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ile ilgili temel ve genel bilgi sahibi olmak
2) Çalışma ortamı ile bağlantılı problemlerde çözüm önerilerine ilişkin yazılı ve sözlü düşüncelerini aktarabilmek
3) İş ortamındaki ihtiyaç ve problemlere yönelik çözüm önerileri hakkında yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini aktarabilmek ve uygulamalar geliştirebilir ve gerçekleştirebilmek.
4) İnsanı psikolojik ve sosyal yönleri ile anlama yaklaşımı sergilemek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Performans Değerlendirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Performans Değerlendirme Süreci Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) 360 derece performans değerlendirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Değerlendirme Yöntemleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) Değerlendirme sonuçlarının kontrolü Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) ARA SINAV Yok
8) Eğitim Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) Eğitim Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Eğitim Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Eğitim Uygulamaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Eğitim Uygulamaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Eğitim Değerlendirme Süreçleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Kariyer Geliştirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) Tekrar Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
16) Final Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 1. Cilt, 2009, Neil Anderson, Deniz Öneş, Handan Kepir Sinangil, Chockalingam Viswesvaran, Literatür Yayıncılık (Bölüm 13/14).
• Industrial & Organizational Psychology: An Applied Approach, 2007, M.G. Aamodt, Wadsworth / S. P. Robbins, 2001, Organizational Behavior, Prentice Hall /
• Training in Organizations, 1992, I. L. Goldstein, California: Brooks /Cole
• Training for Organizational Transformation, 2000, R. P. Lynton, U. Pareek, London: Sage

Diğer Kaynaklar: • Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 1. Cilt, 2009, Neil Anderson, Deniz Öneş, Handan Kepir Sinangil, Chockalingam Viswesvaran, Literatür Yayıncılık (Bölüm 13/14).
• Industrial & Organizational Psychology: An Applied Approach, 2007, M.G. Aamodt, Wadsworth / S. P. Robbins, 2001, Organizational Behavior, Prentice Hall /
• Training in Organizations, 1992, I. L. Goldstein, California: Brooks /Cole
• Training for Organizational Transformation, 2000, R. P. Lynton, U. Pareek, London: Sage

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 42 126
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 48 48
Toplam İş Yükü 198