Istanbul Okan UniversityDegree Programs Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles (with thesis)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles (with thesis)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; and the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
2) The ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
3) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.
Field Specific Competence
1) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results to examine engineering problems or discipline-specific research topics.
2) Knowledge on advanced calculus, including differential equations applicable to automotive engineering; familiarity with statistics and linear algebra; knowledge on chemistry, calculus-based physics, dynamics, structural mechanics, structure and properties of materials, fluid dynamics, heat transfer, manufacturing processes, electronics and control, design of vehicle elements, vehicle dynamics, vehicle power train systems, automotive related regulations and vehicle validation/verification tests; ability to integrate and apply this knowledge to solve multidisciplinary automotive problems; ability to apply theoretical, experimental and simulation methods and, computer aided design techniques in the field of automotive engineering; ability to work in the field of vehicle design and manufacturing.
Learning Competence
1) Awareness of the need for lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
Communication and Social Competence
1) Effective communication skills in Turkish oral and written communication; at least one foreign language knowledge; ability to write effective reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.
2) Conform to ethical principles, and standards of professional and ethical responsibility; be informed about the standards used in engineering applications.
3) Awareness of applications in business, such as project management, risk management and change management; awareness of entrepreneurship, and innovation; information about sustainable development.
4) Information about the universal and social health, environmental and safety effects of engineering applications and the ways in which contemporary problems are reflected in the engineering field; awareness of the legal consequences of engineering solutions.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; and the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
2) The ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
3) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2) Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Field Specific Competence
1) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results to examine engineering problems or discipline-specific research topics.
2) Knowledge on advanced calculus, including differential equations applicable to automotive engineering; familiarity with statistics and linear algebra; knowledge on chemistry, calculus-based physics, dynamics, structural mechanics, structure and properties of materials, fluid dynamics, heat transfer, manufacturing processes, electronics and control, design of vehicle elements, vehicle dynamics, vehicle power train systems, automotive related regulations and vehicle validation/verification tests; ability to integrate and apply this knowledge to solve multidisciplinary automotive problems; ability to apply theoretical, experimental and simulation methods and, computer aided design techniques in the field of automotive engineering; ability to work in the field of vehicle design and manufacturing.
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Learning Competence
1) Awareness of the need for lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Communication and Social Competence
1) Effective communication skills in Turkish oral and written communication; at least one foreign language knowledge; ability to write effective reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.
2) Conform to ethical principles, and standards of professional and ethical responsibility; be informed about the standards used in engineering applications.
3) Awareness of applications in business, such as project management, risk management and change management; awareness of entrepreneurship, and innovation; information about sustainable development.
4) Information about the universal and social health, environmental and safety effects of engineering applications and the ways in which contemporary problems are reflected in the engineering field; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4) Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
6) Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7) Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

Conjoined

1) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; and the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
2) The ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
3) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
5) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results to examine engineering problems or discipline-specific research topics.
6) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.
7) Effective communication skills in Turkish oral and written communication; at least one foreign language knowledge; ability to write effective reports and understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.
8) Awareness of the need for lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
9) Conform to ethical principles, and standards of professional and ethical responsibility; be informed about the standards used in engineering applications.
10) Awareness of applications in business, such as project management, risk management and change management; awareness of entrepreneurship, and innovation; information about sustainable development.
11) Information about the universal and social health, environmental and safety effects of engineering applications and the ways in which contemporary problems are reflected in the engineering field; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
12) Knowledge on advanced calculus, including differential equations applicable to automotive engineering; familiarity with statistics and linear algebra; knowledge on chemistry, calculus-based physics, dynamics, structural mechanics, structure and properties of materials, fluid dynamics, heat transfer, manufacturing processes, electronics and control, design of vehicle elements, vehicle dynamics, vehicle power train systems, automotive related regulations and vehicle validation/verification tests; ability to integrate and apply this knowledge to solve multidisciplinary automotive problems; ability to apply theoretical, experimental and simulation methods and, computer aided design techniques in the field of automotive engineering; ability to work in the field of vehicle design and manufacturing.