Istanbul Okan UniversityDegree Programs Executive MBA General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Executive MBA
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To gain basic knowledge about the basic functions in the field of business administration and to apply them in real life
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To use scientific research methods and technology in decision processes of business
2) Transmission of written documents such as reports, printouts, internal correspondence orally in an effective manner
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
Field Specific Competence
1) Evaluating the effects of political, legal, geographical, economic and technological factors on the competitive structure of the business area with team work and finding the necessary solutions
Learning Competence
1) defining and analyzing the problem by forming a team within the framework of professional expertise and conceptual knowledge and using leadership qualities
Communication and Social Competence
1) to be aware of current issues in the field of business and to gain sensitivity to problems
2) to be able to relate to other areas of business administration, to be aware of global and social ethical norms

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
34 - Business and administration
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To gain basic knowledge about the basic functions in the field of business administration and to apply them in real life
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To use scientific research methods and technology in decision processes of business
2) Transmission of written documents such as reports, printouts, internal correspondence orally in an effective manner
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
Field Specific Competence
1) Evaluating the effects of political, legal, geographical, economic and technological factors on the competitive structure of the business area with team work and finding the necessary solutions
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3) Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Learning Competence
1) defining and analyzing the problem by forming a team within the framework of professional expertise and conceptual knowledge and using leadership qualities
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Communication and Social Competence
1) to be aware of current issues in the field of business and to gain sensitivity to problems
2) to be able to relate to other areas of business administration, to be aware of global and social ethical norms
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4) Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Conjoined

1) To gain basic knowledge about the basic functions in the field of business administration and to apply them in real life
2) To use scientific research methods and technology in decision processes of business
3) Evaluating the effects of political, legal, geographical, economic and technological factors on the competitive structure of the business area with team work and finding the necessary solutions
4) to be aware of current issues in the field of business and to gain sensitivity to problems
5) Transmission of written documents such as reports, printouts, internal correspondence orally in an effective manner
6) defining and analyzing the problem by forming a team within the framework of professional expertise and conceptual knowledge and using leadership qualities
7) to be able to relate to other areas of business administration, to be aware of global and social ethical norms