Istanbul Okan UniversityDegree Programs Civil Engineering (English)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Civil Engineering (English)
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum