Istanbul Okan UniversityDegree Programs Geomatic EngineeringGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Geomatic Engineering
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi
Tez Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Uzman / Jüri Değerlendirmesi
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi