Istanbul Okan UniversityDegree Programs Automotive Engineering (English)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Automotive Engineering (English)
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Teknik gezi
Tez Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Uzman / Jüri Değerlendirmesi
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi