Istanbul Okan UniversityDegree Programs AnesthesiaGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Anesthesia
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi