Istanbul Okan UniversityDegree Programs Public Relations And AdvertisingGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Public Relations And Advertising
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Having gained knowledge of lifelong learning - To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication. - Share ideas and suggestions for solutions to issues related to the field with experts and non-experts. - Using a foreign language at least in the European Language Portfolio A2 General Level to monitor information in the field and communicate with colleagues. - To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Basic Level required by the field.
Learning Competence
1) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Learning to survive is not a conscious winner.
Field Specific Competence
1) - To have social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collection, application and announcement of data about the field. - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values ​​and environmental protection, occupational health and safety issues.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) - Be able to carry out a basic level of work independently of the field. - Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
32 - Journalism and information
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
3) İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Having gained knowledge of lifelong learning - To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication. - Share ideas and suggestions for solutions to issues related to the field with experts and non-experts. - Using a foreign language at least in the European Language Portfolio A2 General Level to monitor information in the field and communicate with colleagues. - To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Basic Level required by the field.
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin biçimde kullanır.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4) Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.
5) Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler.
Learning Competence
1) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Learning to survive is not a conscious winner.
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
2) Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Field Specific Competence
1) - To have social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collection, application and announcement of data about the field. - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values ​​and environmental protection, occupational health and safety issues.
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
2) Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
3) Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat bilgisine sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) - Be able to carry out a basic level of work independently of the field. - Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür.

Conjoined

1) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Having gained knowledge of lifelong learning - To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication. - Share ideas and suggestions for solutions to issues related to the field with experts and non-experts. - Using a foreign language at least in the European Language Portfolio A2 General Level to monitor information in the field and communicate with colleagues. - To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Basic Level required by the field.
2) To be able to evaluate basic knowledge and skills in the field with a critical approach, to be able to identify and meet learning needs. - be able to lead their study to an advanced level of education or to a profession at the same level. - Learning to survive is not a conscious winner.
3) - To have social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collection, application and announcement of data about the field. - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values ​​and environmental protection, occupational health and safety issues.
4) - Be able to carry out a basic level of work independently of the field. - Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.