Istanbul Okan UniversityDegree Programs Public Relations And AdvertisingGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Public Relations And Advertising
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Okuma
Homework
Sosyal Faaliyet
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi