Istanbul Okan UniversityDegree Programs Chinese Translation and InterpretingGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Chinese Translation and Interpreting
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum