Istanbul Okan UniversityDegree Programs Public Relations and AdvertisingGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Public Relations and Advertising
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Teknik gezi
Tez Hazırlama
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi