Istanbul Okan UniversityDegree Programs Nükleer Tıp TeknikleriGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Nükleer Tıp Teknikleri
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Homework
Proje Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Uzman / Jüri Değerlendirmesi
Örnek olay sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi
Yarışma