Istanbul Okan UniversityDegree Programs Computer Engineering Ph.DGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Computer Engineering Ph.D
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Graduation Requirements

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
1. Toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Seminer dersinden başarılı olunması,
2. Yeterlilik sınavına girebilmek için ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması
3. Yeterlilik Sınavından başarılı olunması
4. Tez öneri sınavından başarılı olunması
5. En az 3 adet tez izleme süresincen başarılı olunması
6. Tez Savunma komitesi öncesinde ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması,
7. Doktora Tez Savunma jürisinden başarılı olunması gerekmektedir.