Istanbul Okan UniversityDegree Programs Computer Engineering Ph.DGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Computer Engineering Ph.D
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Information on project management and practices in business life such as risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation and sustainable development.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
2) The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
3) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
5) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the examination of engineering problems.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) The ability to communicate effectively in Turkish both verbally and in writing; at least one foreign language knowledge.
Learning Competence
1) Knowledge of the necessity of lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
Field Specific Competence
1) Professional and ethical responsibility.
2) Information on the effects of engineering applications on health, environment and safety in the universal and social dimensions and the problems of the times; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 8 (PhD) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
52 - Engineering and Engineering Trades
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Information on project management and practices in business life such as risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation and sustainable development.
1) Develop and deepen the current and advanced knowledge in the field with original thought and/or research and come up with innovative definitions based on Master's degree qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with ; come up with original solutions by using knowledge requiring proficiency on analysis, synthesis and assessment of new and complex ideas.
1) Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2) Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
2) The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
3) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
4) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
5) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the examination of engineering problems.
1) Evaluate and use new information within the field in a systematic approach.
2) Develop an innovative knowledge, method, design and/or practice or adapt an already known knowledge, method, design and/or practice to another field; research, conceive, design, adapt and implement an original subject.
3) Critical analysis, synthesis and evaluation of new and complex ideas.
4) Gain advanced level skills in the use of research methods in the field of study.
1) Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2) Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3) Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4) Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5) Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) The ability to communicate effectively in Turkish both verbally and in writing; at least one foreign language knowledge.
1) Investigate and improve social connections and their conducting norms and manage the actions to change them when necessary.
2) Defend original views when exchanging ideas in the field with professionals and communicate effectively by showing competence in the field.
3) Ability to communicate and discuss orally, in written and visually with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio C1 General Level.
1) Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2) Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Learning Competence
1) Knowledge of the necessity of lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
1) Develop new ideas and methods in the field by using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
1) Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2) Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3) Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4) Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Field Specific Competence
1) Professional and ethical responsibility.
2) Information on the effects of engineering applications on health, environment and safety in the universal and social dimensions and the problems of the times; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
1) Contribute to the transition of the community to an information society and its sustainability process by introducing scientific, technological, social or cultural improvements.
2) Demonstrate functional interaction by using strategic decision making processes in solving problems encountered in the field.
3) Contribute to the solution finding process regarding social, scientific, cultural and ethical problems in the field and support the development of these values.
1) Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2) Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.
1) Contribute the progression in the field by producing an innovative idea, skill, design and/or practice or by adapting an already known idea, skill, design, and/or practice to a different field independently.
2) Broaden the borders of the knowledge in the field by producing or interpreting an original work or publishing at least one scientific paper in the field in national and/or international refereed journals.
3) Demonstrate leadership in contexts requiring innovative and interdisciplinary problem solving.
1) Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2) Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3) Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Conjoined

1) Information on project management and practices in business life such as risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation and sustainable development.
2) Sufficient knowledge in mathematics, science and engineering related to their branches; the ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve engineering problems.
3) The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying appropriate analysis and modeling methods for this purpose.
4) The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions include such issues as economy, environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety, social and political issues, according to the nature of design.)
5) Ability to develop, select and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to use information technologies effectively.
6) Ability to design experiments, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the examination of engineering problems.
7) The ability to communicate effectively in Turkish both verbally and in writing; at least one foreign language knowledge.
8) Knowledge of the necessity of lifelong learning; access to knowledge, ability to follow developments in science and technology, and constant self-renewal.
9) Professional and ethical responsibility.
10) Information on the effects of engineering applications on health, environment and safety in the universal and social dimensions and the problems of the times; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
11) The ability to work effectively in disciplinary and multidisciplinary teams; individual work skill.