Istanbul Okan UniversityDegree Programs Computer Engineering Ph.DGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Computer Engineering Ph.D
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Homework
Proje Hazırlama
Seminar
Tez Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Tez Sunma