Istanbul Okan UniversityDegree Programs Survey And CadastreGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Survey And Cadastre
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Homework
Soru cevap/ Tartışma
Teknik gezi
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi