Istanbul Okan UniversityDegree Programs Doctorate of Private LawGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Doctorate of Private Law
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Graduation Requirements

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Özel Hukuk Doktora Programı toplam 24 kredilik 4 zorunlu ve 4 seçimlik ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Öğrenci ve akademik danışmanının teklifi üzerine, program yönetiminin uygun görmesi halinde, Üniversite bünyesinde açılan diğer doktora programlarından da ders alınması mümkündür.

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, akademik danışmanları ile görüşerek belirleyecekleri bir alanda yazacakları tezin jüri önünde savunmasında da başarılı olmaları kaydıyla, programı tamamlamış sayılırlar.