Istanbul Okan UniversityDegree Programs Private LawGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Private Law
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Okuma
Homework
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma
Tez Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Sunum
Tez Sunma
Uzman / Jüri Değerlendirmesi