Istanbul Okan UniversityDegree Programs Doctorate of Private LawGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Doctorate of Private Law
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Program Profile

Özel Hukuk Doktora Programı’nda, özel hukukun, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar gibi alanlarında özgün ders seçenekleri bulunmaktadır. Söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek, özel hukuk doktora programının belli başlı amacını oluşturmaktadır.